Slik finner du avtalespesialister

Helfo har en oversikt over alle avtalespesialister. Her finner du både psykologer, psykiatere og legespesialister, sortert etter helseforetak.

Slik finner du avtalespesialister
Her er oversikten fra Helse Sør-Øst, inndelt etter yrkesgruppe og fylke.
Publisert 24. januar 2023 | Sist oppdatert 25. januar 2023

Fra HELFOs ressursside for Psykologer og legespesialister med driftstilskudd starter du med å velge regionalt helseforetak. For hvert RHF er inndelingen noe forskjellig.

La oss for eksempel se på Helse Sørøst. Fra denne startsiden går du til oversikt over avtalespesialistene. Her finner du generell informasjon. Den egentlige oversikten finner du først ved å klikke på lenken Gå til oversikt over avtalespesialistene​. Oversikten er ordnet etter fylke (se bildet). Foreløpig finner du fylkene Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, samt Viken her. For å finne psykologer i Oslo, klikker du på Oslo i kolonnen for psykologer.

Avtalespesialister er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Avtalespesialistordningen er regulert gjennom Statsavtalen, Rammeavtalen inngått mellom de fire regionale helseforetakene og Den norske legeforening/Norsk Psykologforening, individuell avtale og samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og det aktuelle helseforetak.

Her finner du avtalespesialistene i de enkelte helseforetakene:

Aktuelle søkeord: psykologer, psykiatere, spesialister, avtalespesialister