Tungmetaller og mineraler i svangerskapet og sammenheng med ADHD og autisme hos barn (FHI)

Nivåer av tungmetallene kadmium, bly, og arsen og av mineralet mangan målt i mors blod i svangerskapet var forbundet med økt risiko for ADHD og/eller autisme hos barnet. Det viser resultatene i en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Tungmetaller og mineraler i svangerskapet og sammenheng med ADHD og autisme hos barn (FHI)
Tungmetaller og mineraler ble målt i mors blod under graviditet hos 2136 mødre. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 11. mai 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Det er ikke dokumentert at metaller og mineraler er direkte årsak til ADHD eller autisme, eller om den observerte sammenhengen kan ha andre forklaringer, men funnene viser betydningen av mer kunnskap om hvordan miljøgifter kan påvirke fosterutvikling.

Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling så tidlig som i fosterlivet. Flere tungmetaller som bly, kvikksølv, arsen og kadmium er kjent eller mistenkte for å forstyrre hjernens utvikling, og kan nå fosteret via morkaken. Det gjør også essensielle elementer/mineraler som blant annet mangan, selen og kobber, som i tilstrekkelige doser er viktig for en normal hjerneutvikling hos fosteret, mens forhøyede nivåer kan være skadelige. Spørsmålet som ble stilt i denne studien er om noen av disse stoffene kan utgjøre en risikofaktor for ADHD og autisme hos barn. Få studier har undersøkt metaller og mineraler i fosterlivet og sammenheng med ADHD eller autisme hos barn.

Tungmetaller og mineraler ble målt i mors blod under graviditet hos 2136 mødre fra Den norske mor, far og barn-studien (MoBa), der 705 av barna hadde ADHD-diagnose, 397 hadde autisme-diagnose og 1034 ikke hadde diagnose. Studien viste at nivåer av enkelte tungmetaller og mineraler hang sammen med økt risiko for ADHD, autisme eller begge diagnoser. I noen tilfeller var både høye og lave nivåer i mors blod assosiert med økt risiko sammenliknet med normale nivåer.

Les hele saken: Tungmetaller og mineraler i svangerskapet og sammenheng med ADHD og autisme hos barn (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, barn og ungdom, kjønn og seksualitet og kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.