Vanskelig å nå bønder med rop-lidelser (ROP)

Psykiske utfordringer blant bøndene har økt de siste 20 årene. Mannlige bønder søker sjeldnere hjelp for psykiske lidelser og ruslidelser enn menn som ikke er bønder. Mange bønder etterlyser et mer tilpasset tjenestetilbud enn det som eksisterer i dag.

Vanskelig å nå bønder med rop-lidelser (ROP)
Bønder er selvstendige næringsdrivende, og er uten en arbeidsgiver som kan oppdage eventuelle problemer tidlig. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 19. september 2023 | Sist oppdatert 19. september 2023

Marte Frimand

Bønder har ofte mange bekymringer. De har et stort ansvar, både for gårdsdriften og dyrene, samt for ting de ikke rår over, som tørke og dyresykdommer, sier Aina Winsvold. Hun er forsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Hun er også ansatt i Nasjonalt fagkompetansesenter for Landbrukshelse.

Winsvold har undersøkt hvordan tiltakene rettet mot bønder med avhengighetsproblematikk erfares av bøndene selv og hjelpeapparatet rundt.

– Bønder er selvstendig næringsdrivende, og har derfor ingen arbeidsgiver som kan oppdage en begynnende avhengighetsproblematikk, eller følge dem opp når de sliter. Det er heller ikke så lett å bli sykemeldt eller ta en pause fra gårdsdriften, siden dagens avløserordning ikke fungerer optimalt, sier hun.

Få bønder får behandling

Når Winsvold og hennes kolleger informerer om prosjektet til andre innenfor helseområdet, får de ofte den samme tilbakemeldingen: Dette er en gruppe som kan være vanskelig å nå, de går lett under radaren.

– Vi var i kontakt med flere behandlingsklinikker for avhengighet, men de fleste kunne ikke huske spesifikt at de noen gang hadde hatt en eneste bonde inne til behandling. Det syntes vi var veldig rart. Flere av klinikkene hadde lang fartstid og lå blant annet i store landbruksområder, sier hun.

Les hele saken: ROP – Vanskelig å nå bønder med rop-lidelser