Her finner du nyttig kunnskap om sorgstøtte

Når man opplever tap i livet, er det helt normalt å føle sorg. Sorg kan for utenforstående forveksles med depresjonssymptomer.

Her finner du nyttig kunnskap om sorgstøtte
Sorgstøtte handler om å være der for den som sørger. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Publisert 04.desember.2018 | Sist oppdatert 23.september.2022

Det er viktig å skille sorg fra andre tilstander som depresjon. Et søk i Helsebibliotekets søkemotor på sorg gir et godt utgangspunkt En artikkel som stod i Tidsskrift for den norske legeforening for noen tid tilbake, ga en god beskrivelse av forskjellene mellom forlenget sorgreaksjon og depresjon. Sorgspesifikk psykoterapi er i flere studier vist å ha god effekt ved behandling av forlenget sorg. Tidsskrift for Norsk psykologforening har en artikkel om Helsemessige følger av sorg. Begge disse artiklene er gjengitt i Helsebibliotekets nyhetsblogg om psykisk helse: www.psyknytt.no

Går du tilbake til Helsebibliotekets søkemotor og søker på sorg, ser du at det store oppslagsverket UpToDate har artikler om sorg (grief and berievement).

Ventesorg

Tidsskrift for den norske legeforening har en ordavklaring. Ventesorg er sorg som venter på et dødsfall. Det kan være ved demens eller ved annen uhelbredelig sykdom at pårørende sørger før dødsfallet har inntrådt. På nettstedet Aldringoghelse.no finner du artikkelen Ventesorg – en naturlig reaksjon.

Dødsfall

Senter for krisepsykologi har en lang og god artikkel om sorg ved dødsfall. Nettstedet Psykologisk.no har en artikkel om selvhjelpsmetoder ved sorg. For etterlatte ved selvmord finnes det en egen nettside: https://leve.no/

Forlenget sorgreaksjon har blitt en diagnose i den nyeste versjonen av International Classification of Disease (ICD-11).

Kompetansebroen.no har publisert noen veiledningshefter om sorg ved uventet barnedød

Relevante søkeord: dødsfall, sorg, sorgstøtte, trøst