Akutt bronkiolitt, Akuttveileder

Lenke: Akutt bronkiolitt, Akuttveileder

Intro:

Barnelegeforeningen beskriver sykdommen som "Viral infeksjon, der respiratorisk syncytialt virus (RSV) påvises oftest (70–80 %). Humant Rhinovirus (HRV) og humant metapneumovirus (hMPV) er årsak til de fleste andre tilfeller av bronkiolitt. Blandingsinfeksjoner kan forekomme. RSV opptrer typisk i vinterepidemier. Patologisk-anatomiske forandringer kjennetegnes av inflammasjon i slimhinnen i bronkiolene, rask virusreplikasjon med destruksjon av ciliekledt epitel og økt proliferasjon av celler uten cilier, ofte i syncytier redusert slim-drenasje og øket slimproduksjon, avstøtning av epitelceller, peribronkial infiltrasjon av inflammasjonsceller og slimhinneødem. Dette gir sekretstagnasjon med luftveisobstruksjon, små atelektaser og hyperinflasjon."

Tema: Barn og unge, Luftveier, Infeksjon

Emner: Luftveier, Infeksjon

Utgiver: Norsk barnelegeforening

Språk: Norsk