RS-virus profylakse med palivizumab (Synagis®), Nyfødtveileder

Lenke: RS-virus profylakse med palivizumab (Synagis®), Nyfødtveileder

Korttittel: RS-virus profylakse

Description:

"Respiratorisk syncytialt virus (RSV) er en av de viktigste årsakene til akutt luftveisinfeksjon, og nesten alle barn har gjennomgått minste èn RSV infeksjon før fylte to år. Palivizumab er et monoklonalt antistoff som binder seg til F-glycoproteinet på overflaten av RSV og hindrer spredning i luftveiene."

Tema: Barn og unge, Infeksjon

Emner: Infeksjon

Utgiver: Norsk barnelegeforening

Språk: Norsk