RS-virusinfeksjon - veileder for helsepersonell, FHI

Intro:

RS-virusinfeksjon er  en hyppig årsak til nedre luftveisinfeksjoner (bronkiolitt og pneumoni) hos spedbarn og små barn.

Tekst:

Vi kan lese følgende på FHI: RS-virusinfeksjon er infeksjon med respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) i familien paramyxoviridae. RS-viruset deles i to grupper (A og B), men det er usikkert om dette har noen klinisk betydning. Klinisk er sykdommen vanskelig å skille fra infeksjon med humant metapneumovirus og astma. RS-viruset er hovedårsaken til bronkopulmonal obstruksjon hos barn under toårs-alder. Hos større barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse. RS-virus forårsaker utbrudd hver vinter.

 

Tema: Barn og unge, Luftveier, Infeksjon

Emner: Luftveier

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk