Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. i utlendingssaker

Lenke: Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. i utlendingssaker

Description:

Hensikten med rundskrivet er å bidra til en bevisstgjøring av hvilken rolle helsepersonell skal ha i forhold til pasienten og til mottaker av erklæringen når det er snakk om å utstede attester helseerklæringer og lignende.

Først publisert: 01.01.2006

Tema: Lover og regler, Psykisk helse, Retningslinjer, Flyktninger og innvandrere

Emner: Helsepersonell, Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Retningslinjer, Rundskriv, Lover og regler

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk