Retningslinjer for mottakssystemet

Lenke: Retningslinjer for mottakssystemet

Description:

UDIs samleside for regelverk rundt mottak av flyktninger og asylsøkere.

Først publisert: 29.06.2009

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Psykisk helse, Retningslinjer, Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere, Integrering og diskriminering, Regelsamlinger

Dokumenttype: Retningslinjer, Lover og regler, Regelsamlinger

Utgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Språk: Norsk