Tiltak for å oppnå og vedlikeholde sysselsetting av voksne med alvorlig psykisk sykdom - en nettverks-metaanalyse

Lenke: Tiltak for å oppnå og vedlikeholde sysselsetting av voksne med alvorlig psykisk sykdom - en nettverks-metaanalyse

Original tittel: Interventions for obtaining and maintaining employment in adults with severe mental illness, a network meta-analysis

Først publisert: 12.09.2017

Sist faglig oppdatert: 12.09.2017

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid, Schizofreni og psykose

Emner: Psykisk helsearbeid, Voksne

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English