Justissekretariatene

Lenke: Justissekretariatene

Original tittel: Statens sivilrettsforvaltning

Description:

Hjemmeside for Justissekretariatene som er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet. Arbeidsoppgavene er knyttet til behandling av enkeltsaker.

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Psykisk helse, Psykisk helsearbeid, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Lover og regler

Dokumenttype: Organisasjoner, Pasientinformasjon

Språk: Norsk