NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Lenke: NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 16.01.2018

Tema: Psykisk helse, Habilitering, Barn og unges psykiske helse, Søvnforstyrrelser, Utviklingsforstyrrelser, Diagnostikk og utredning

Emner: Barn og unge, Diagnostikk og utredning, Autismespektrumlidelser, Narkolepsi, Utviklingsforstyrrelser, Tics og Tourettes syndrom

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Utgiver: NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk