Utfordrende atferd - Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd

Lenke: Utfordrende atferd - Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd

Description:

Behandlingslinjen omhandler barn og unge (0-18 år) med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som er henvist og har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten på grunn av omfattende atferdsvansker. 

Først publisert: 11.05.2023

Tema: Psykisk helse, Habilitering, Barn og unges psykiske helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Utviklingsforstyrrelser, Atferd

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge, Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk