Utfordrende atferd - Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd

Lenke: Utfordrende atferd - Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd

Description:

Behandlingslinjen inneholder anbefalinger for utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn og unge (0-18 år) med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Først publisert: 11.05.2023

Tema: Psykisk helse, Habilitering, Barn og unges psykiske helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Utviklingsforstyrrelser, Atferd

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus, Regional kompetansetjeneste for habilitering (RKHAB)

Språk: Norsk