Porfyrisykdommer - informasjon til pasienter

Lenke: Porfyrisykdommer - informasjon til pasienter

Først publisert: 02.10.2007

Sist faglig oppdatert: 01.06.2021

Tema: Psykisk helse, Akuttmedisin, Akuttpsykiatri

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Språk: Norsk