Psykisk helsehjelp for barn og unge

Lenke: Psykisk helsehjelp for barn og unge

Description:

Veiviser for foreldre med barn som ikke har det bra. Den inneholder informasjon om psykiske problemer, om når en bør søke hjelp til barnet sitt og om hvor og hvordan både barnet og foreldrene kan få hjelp.

Først publisert: 04.07.2008

Sist faglig oppdatert: 12.01.2017

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Foreldre

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Helsenorge.no

Språk: Norsk