Psykisk helsehjelp i Norge for voksne

Lenke: Psykisk helsehjelp i Norge for voksne

Description:

Veiviser til tjenester for personer som føler de ikke har det bra. Den inneholder informasjon om psykiske problemer, om når en bør søke hjelp og om hvor og hvordan en kan få hjelp.

Først publisert: 04.07.2008

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Psykisk helse, Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Helsenorge.no

Språk: Norsk