Rettsikkerhet ved tvang - brosjyre fra Helsedirektoratet

Lenke: Rettsikkerhet ved tvang - brosjyre fra Helsedirektoratet

Description:

Brosjyren omhandler kontrollkommisjonsordningen i det psykiske helsevern og pasientens rettigheter ved tvang.

Først publisert: 07.07.2008

Sist faglig oppdatert: 07.06.2019

Tema: Lover og regler, Psykisk helse, Akuttpsykiatri

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk