Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling

Lenke: Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling

Description:

En gjennomgang av kunnskapsbasen for heroinassistert behandling og anbefalinger for et prøveprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet

Først publisert: 09.05.2019

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helsearbeid, Narkotika, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Helsedirektoratet

Språk: Norsk