AD/HD og lignende adferdsvansker – skoleperspektivet

Lenke: AD/HD og lignende adferdsvansker – skoleperspektivet

Description:

Statusrapport om forskningsinnsats og praktisk arbeid, tverrfaglig og på tvers av forvaltningsområder, for barn og unge med AD/HD og lignende atferdsvansker.

Tema: Psykisk helse, ADHD

Emner: Atferd

Dokumenttype: Rapporter

Språk: Norsk