Anbefalinger til videre arbeid med rapportering for psykisk helse og rus i kommunen – En helhetlig gjennomgang av registrering og rapportering på psykisk helse- og rusfeltet

Lenke: Anbefalinger til videre arbeid med rapportering for psykisk helse og rus i kommunen – En helhetlig gjennomgang av registrering og rapportering på psykisk helse- og rusfeltet

Først publisert: 31.10.2022

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helsearbeid, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk