Barn og unge som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger. Kartlegging og vurdering av sektorenes ansvar og tilbud til målgruppen. Svar på deloppdrag A.

Lenke: Barn og unge som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger. Kartlegging og vurdering av sektorenes ansvar og tilbud til målgruppen. Svar på deloppdrag A.

Først publisert: 01.01.2020

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Barn og unge, Psykisk helsearbeid, Voldsrisiko og kriminalitet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Språk: Norsk