Brukermedvirkning

Lenke: Brukermedvirkning

Description:

Brukermedvirkning handler om at brukere av helse- og omsorgstjenesten skal ha innflytelse på innretningen av tjenestetilbudet. Målet er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester.

Tema: Psykisk helse, Psykisk helsearbeid, DPS

Emner: Brukermedvirkning

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk