Et stykke igjen til likeverdige tjenester Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Lenke: Et stykke igjen til likeverdige tjenester Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Description:

Rapport fra Helsetilsynet 5/2019.

Først publisert: 01.05.2019

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helsearbeid, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk