Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Lenke: Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Original tittel: «It takes a village» - Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Description:

Denne rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning basert på ICDP, rettet mot foreldre som var bekymret for sine ungdommer. 

Fafo-rapport 2018:23

Først publisert: 01.01.2018

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Barn og unge, Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Fafo

Språk: Norsk