Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv

Lenke: Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv

Description:

Rapport av Kompetansesenter rus, Region Midt-Norge

Først publisert: 01.12.2018

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helsearbeid, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk