Nasjonal pårørendeundersøkelse 2021-2022

Lenke: Nasjonal pårørendeundersøkelse 2021-2022

Description:

Gjennomført av Opinion AS for Helsedirektoratet.

Først publisert: 31.12.2022

Tema: Psykisk helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Pårørende, Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk