Psykisk helse i Norge

Lenke: Psykisk helse i Norge

Description:

Formålet med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over forekomsten av psykiske lidelser og rusbrukslidelser og kontakt med helsetjenesten for disse lidelsene. I tillegg tar den sikte på å gi en oversikt over utbredelsen av søvnproblemer og demens, samt mål på livskvaliteten i befolkningen.

Først publisert: 18.01.2018

Sist faglig oppdatert: 06.09.2019

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk