Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner Forekomst av tvangsbruk og fylkesmannens klagebehandling av tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner

Lenke: Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner Forekomst av tvangsbruk og fylkesmannens klagebehandling av tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner

Description:

Rapport fra Helsetilsynet 10/2019.

Først publisert: 01.01.2019

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Barn og unge, Psykisk helsearbeid, Tvang, Barnevern

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk