Alternativer til tvang - ressurshefte 1 og 2

Lenke: Alternativer til tvang - ressurshefte 1 og 2

Description:

Hefte 1 er sett fra brukerperspektiv, mens hefte 2 er sett fra et fag- og forskningssynsperspektiv

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Erfaringskompetanse.no

Språk: Norsk