PRISM-5

Lenke: PRISM-5

Description:

PRISM-5 er et databasert, semistrukturert diagnostisk intervju utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykiske lidelser. 

Kan brukes til å kartlegge angst, depresjon, mani, hypomani, psykose, ADHD, PTSD, personlighetsforstyrrelser.

Først publisert: 16.02.2015

Sist faglig oppdatert: 12.06.2020

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Rus og avhengighet, ADHD, Personlighetsforstyrrelser, Schizofreni og psykose, Traumer, stress og overgrep, Angst

Emner: Depresjon, Psykose, Schizofreni, ADHD, Personlighetsforstyrrelser, Angst, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Språk: Norsk