ROPscreen

Lenke: ROPscreen

Original tittel: ROP screen

Description:

Screener for panikkangst, generalisert angstlidelse, spesifikk fobi, sosial fobi,agorafobi, depresjon, dystymi, mani, psykose, ADHD og PTSD

Først publisert: 11.02.2020

Sist faglig oppdatert: 12.06.2020

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Rus og avhengighet, ADHD, Schizofreni og psykose, Traumer, stress og overgrep, Angst

Emner: Depresjon, Psykose, Angst, Traumer, stress og overgrep, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Språk: Norsk