WFIRS-S - Weiss functional impairmaent rating scale - self report

Description:

Følgende har bidratt til oversettelsen av WFIRS-S til norsk: Inter-Set Oversettelser, Jan Haavik, Mats Fredriksen og prosjektleder Michael B. Lensing. Oversettelsen er initiert og koordinert av Regionalt fagmiljø for ADHD, Tourettes syndrom & Narkolepsi HR Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Ullevål, 0407 Oslo. Margaret Weiss godkjente 07.10.2009 den norske oversettelsen. Copyright: Margaret D Weiss, Michael B. Wasdell, Melissa M Bomben. Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse, ADHD, Akuttpsykiatri

Emner: ADHD

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk