WURS - Wender Utah Rating Scale for ADHD hos voksne

Intern lenke: wurs-skjema-2021

Original tittel: Wender Utah Rating Scale for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults

Description:

Norsk oversettelse ved Knut Hallvard Bronder, Anne Lill Ørbeck og Gerd Strand. Tilbake-oversettelse av Ann Clay Zwick. Manualen kan fås ved henvendelse til RKT v/Bodil Sjømæling. Ingen kjent validering.

Rettigheter til distribusjon gitt av dr Wender til Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK), Oslo universitetssykehus.

Først publisert: 03.04.2009

Sist faglig oppdatert: 12.08.2021

Tema: Psykisk helse, ADHD

Emner: ADHD, Voksne

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk