Norsk tidsskrift for atferdsanalyse

Lenke: Norsk tidsskrift for atferdsanalyse

Description:

NTA er et vitenskapelig nivå 1 tidsskrift som gis ut av Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO). I tidsskriftet som så dagens lys allerede i 1974, den gang under navnet "Diskriminanten", publiseres vitenskapelige artikler innenfor atferdsanalysens arbeidsområder.

Først publisert: 26.10.2021

Sist faglig oppdatert: 26.10.2021

Tema: Psykisk helse, ADHD

Emner: ADHD, Atferd

Dokumenttype: Tidsskrifter

Utgiver: Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO)

Språk: Norsk