Håndbok for nødetatene

Lenke: Håndbok for nødetatene

Description:

Retningslinje for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under uttrykning og de første 30 minutter etter ankomst skadested.

Først publisert: 27.11.2020

Sist faglig oppdatert: 10.08.2021

Tema: Sykepleie, CBRNE-Medisin, Akuttmedisin

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Språk: Norsk