Vaksinasjonshåndboka (FHI)

Lenke: Vaksinasjonshåndboka (FHI)

Original tittel: Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Description:

Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen skifter tre av Folkehelseinstituttets veiledere navn til håndbok fra og med 27. mai 2024. De tre er: 

Oppdateringer skjer fortløpende.

 

Tema: Barn og unge, Allmennmedisin, CBRNE-Medisin, Samfunnsmedisin og folkehelse, Legemidler, Smittevern, Infeksjon

Emner: Smittevern, Vaksiner, Infeksjon

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere, Oppslagsverk

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk