Forebyggingspakke - mental helse (dansk retningslinje)

Lenke: Forebyggingspakke - mental helse (dansk retningslinje)

Original tittel: Forebyggelsespakke - Mental sundhed

Description:

Mental helse er en tilstand av trivsel, hvor det enkelte menneske kan utfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og inngå i fellesskap med andre mennesker. Formålet med forebyggingspakken om mental helse er å understøtte kommunens arbeid med å fremme innbyggernes mentale helse.

Først publisert: 20.04.2018

Tema: Psykisk helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Helsefremmende og forebyggende tiltak

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Sundhedsstyrelsen - Danmark

Språk: Dansk