Legemiddelhåndbokas kapittel om hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)

Lenke: Legemiddelhåndbokas kapittel om hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)

Description:

Terapikapittelet omhandler først kort etiologi, epidemiologi, symptomer, differensialdiagnoser, komorbiditet og ikke-medikamentell behandling ved hyperkinetiske forstyrrelser. Deretter omtales medikamentell behandling.

Først publisert: 09.11.2010

Sist faglig oppdatert: 19.03.2019

Tema: Psykisk helse, ADHD

Emner: ADHD

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk