Pårørende – en ressurs

Lenke: Pårørende – en ressurs

Description:

Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester.

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 24.01.2017

Tema: Psykisk helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk