Smittevernhåndboka (FHI)

Lenke: Smittevernhåndboka (FHI)

Original tittel: Smittevernveilederen

Description:

Smittevernhåndboka er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.

Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten. I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen skifter tre av Folkehelseinstituttets veiledere navn til håndbok fra og med 27. mai 2024. De tre er 

Relaterte lenker: Smittevern - Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta

Først publisert: 29.07.2012

Sist faglig oppdatert: 19.01.2019

Tema: Allmennmedisin, CBRNE-Medisin, Samfunnsmedisin og folkehelse, Seksuell helse, Smittevern, Infeksjon

Emner: Smittevern, Forebygging

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere, Oppslagsverk

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk