Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017 Skriv ut

Sekundærforebygging – undersøkelse og behandling ved hjerneslag