Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom

Sist faglig oppdatert: 28. februar 2022

Fastlegens rolle ved sarkom

Diagnostikk og utredning

Strålebehandling og annen lokalbehandling ved lokalisert sykdom

Medikamentell behandling ved lokalisert sykdom

Støttebehandling og rettigheter

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

Behandling av metastatisk sykdom / livsforlengende og palliativ behandling

Metode og prosess for utarbeidelse av retningslinjene