Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av testikkelkreft

Sist faglig oppdatert: 15. april 2021

Innledning

Forløpstider

Diagnose og klinisk stadiebestemmelse

Bildediagnostikk

Klinisk stadium I

Metastatisk sykdom

Kjemoterapi

Annen kirurgi enn orkiektomi

Prosess og metode for utarbeidelse av retningslinjene

Appendix