Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022 Skriv ut

Epidemiologi

Fastlegens arbeid og ansvar ved tykk- og endetarmskreft

Polypper i tykk- og endetarm og dysplasi ved ulcerøs kolitt

Diagnostikk og utredning

Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser

Behandling av ikke-kurable metastaser

Metode og prosess ved utarbeidelse av retningslinjene

Vedlegg