Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm

Sist faglig oppdatert: 31. januar 2024

Fastlegens arbeid og ansvar ved tykk- og endetarmskreft

Polypper i tykk- og endetarm og dysplasi ved ulcerøs kolitt

Diagnostikk og utredning

Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser

Behandling av ikke-kurable metastaser

Metode og prosess

Vedlegg