Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av tynntarmskreft

Sist faglig oppdatert: 03. februar 2023

Epidemiologi

Behandling

Onkologisk behandling

Andre tynntarmssvulster

Metode og prosess for utarbeidelse av retningslinjene