Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Sist faglig oppdatert: 18. september 2018

Kommunikasjon og samvalg

Erkjennelse av at livet går mot slutten, og at døden nærmer seg

Mat og drikke når døden er nært forestående

Symptomlindrende legemiddelbehandling i livets sluttfase – generelle råd

Legemiddelbehandling av smerte

Legemiddelbehandling av dyspne

Legemiddelbehandling av kvalme

Legemiddelbehandling av angst, uro og delirium

Legemiddelbehandling av surkling i sentrale luftveier

Legemidler for fremtidig behov