Prioriteringsveileder – endokrinologi og endokrinkirurgi

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for endokrinologi og endokrinkirurgi

Binyresykdommer

Diabetes

Hyperkalsemi med mistanke om hyperparathyreoidisme

Hypofysesykdommer

Hypothyreose med tilleggsproblem

Høyt blodsukker - nyoppdaget, trolig diabetes type 1

Osteoporose - etablert og sekundær som krever spesialisert behandling

Knuter i skjoldbruskkjertelen/atoksisk knutestruma

Svangerskapsdiabetes

Tyreotoksikose