Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019 Skriv ut

Om fremsettelse og behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd

Saksbehandlingsregler for primær- og klagenemnd

Oppnevning av primær- og klagenemnd m.m.

Fritak av samvittighetsgrunner

Protokollførsel og meldinger

Forholdet til annen lovgivning

Vilkår for abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke (abortloven)