Prioriteringsveileder – barnesykdommer

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for barnesykdommer

Allergi

Anemi - alvorlig eller raskt fallende hemoglobin

Anfall

Artritt

Astma

Bilyd

Blødningstendens

Brystsmerter

Cyanose

Hyperglykemi

Diaré - kronisk

Dyspné

Dysuri/Pollakisuri

Eksem

Ernæringsproblemer

Fysisk kapasitet - redusert

Genital utflod, kløe, svie

Glandelsvulst

Gynekomasti

Hemangiom - barn under 1 år

Hematuri

Hjerte - forstørret på røntgen, uten symptomer

Hjerterytmeforstyrrelser

Hodepine

Hofteluksasjon/dysplasi - mistanke

Hydronefrose

Hypertensjon - asymptomatisk

Hypofyse- og/eller binyrebarksvikt

Høyvokst

Infeksjoner

Kortvokst

Kraniosynostose

Kronisk ledd- og muskelsmerte

Kronisk utmattelsessyndrom/asteni

Kvalme/oppkast - vedvarende eller residiverende

Magesmerter - vedvarende eller residiverende

Makrocefali - stort hode

Matvareintoleranse/cøliaci - mistanke om

Mikrocefali i spedbarnsalder

Mikropenis

Nefrocalcinose/urinveisstein

Nevromuskulær sykdom

Nyrefunksjon - redusert

Obstipasjon

Overvekt - sykelig

Polyuri

Proteinuri

Pubertet

Rakitt - mistanke

Stridor

Systemisk bindevevssykdom/vaskulitt

Søvnforstyrrelser

Thyroideatilstand - hypertyreose

Urininkontinens

Urinveisinfeksjoner

Utviklingsavvik - psykomotorisk

Vektstagnasjon/vekttap