Helsepersonells taushetsplikt og opplysningsplikt

Sist faglig oppdatert: 02. mai 2019

Taushetsplikt og samtykke

Opplysningsplikt